Lezecké krúžky a tréningy pre deti

Počas školského roka ponúkame pod vedením profesionálnych lezeckých inštruktorov pravidelné tréningy a krúžky pre deti od 6 rokov. Deti sú rozdelené na skupiny podľa veku. Tréningy sú pripravené vo viacerých termínoch. Vďaka menším tréningovým skupinám sú hodiny kvalitnejšie s individuálnejším prístupom k deťom a ich lezeckým potrebám.

Krúžky sa počas sviatkov a prázdnin nekonajú.

Rodičov prosíme, aby vo vnútorných priestoroch nosili rúško / respirátor a aby sa v priestoroch centra zdržovali len na nevyhnutný čas. Pri akýchkoľvek príznakoch respiračného (alebo iného) ochorenia dieťa na tréning nenosili. Ďakujeme za pochopenie.

Rozvrh – 2. trimester 2021/ 2022

15:30 – 16:45 16:45 – 18:00 18:00 – 19:45
PO 6 – 9 roční a 10 – 14 roční PROFI 6 – 9 roční 12 – 16 roční
10 – 14 roční
UT 6 – 9 roční a 10 – 14 roční 6 – 9 roční a 10 – 14 roční
ST 6 – 9 roční a 10 – 14 roční PROFI 6 – 9 roční 12 – 16 roční
10 – 14 roční
ŠT 6 – 9 roční a 10 – 14 roční 6 – 9 roční a 10 – 14 roční
PI 6 – 9 roční a 10 – 14 roční 6 – 9 roční a 10 – 14 roční

PROFI – tréningy zamerané na účasť detí na lezeckých pretekoch

Prvý tréning 21.02., posledný tréning 01.07.2022

Lezecké krúžky a tréningy pre Deti

Prihlásenie

Prihlásiť sa môžete telefonicky (v čase otváracích hodín) na č. +421 948 255 307 alebo osobne. Stačí nahlásiť meno, priezvisko dieťaťa a termín, v ktorý chcete navštevovať tréningy. Platbu treba vykonať do 3 dní od prihlásenia (inak sa ruší rezervácia).

Prihlášku neposielajte. Podpísanú prihlášku prineste v deň nástupu na prvú lekciu.

Podľa aktuálnych epidemiologických nariadení Úradu verejného zdravotníctva je potrebné doložiť požadované dokumenty, príp. výsledky testov na COVID-19.

Cena 155€

75 minút
od 6 rokov
Lezecké topánky sú povinná výbava

Platbu za celý tréningový blok je potrebné uhradiť najneskôr 7 dní pred začiatkom kurzu na účet: Tatra banka a.s., 2623013421/1100, IBAN SK47 1100 0000 0026 2301 3421. Do správy pre prijímateľa uveďte meno dieťaťa a heslo "KRUZOK".

Deťom ponúkame lezenie formu pohybu a hier, ktoré zvyšujú ich silu, kondíciu, veľmi dôležitú rozvíjajúcu sa koordináciu pohybov a celkový telesný rozvoj. Učíme ich základy lezeckého pohybu, koordinačné schopnosti pri lezení.

Deti si postupne osvoja lezecké techniky, naučia sa pracovať s lezeckým materiálom, nadobudnú zaujímavé poznatky o istení pri lezení. Samotné lezenie je doplnené strečingovými cvičeniami, cvičeniami na svalovú nerovnováhu pred začatím tréningu, ako aj po jeho skončení.

Tréningy pre pokročilé deti budú zamerané na zlepšovanie techniky, dosahovanie lezeckých výsledkov a účasť aj na lezeckých pretekoch.

Odporúčania na tréning

Športové oblečenie

Cez tréning je vhodné nosiť športové oblečenie. Lezecké topánky sú povinná výbava. V prípade, že dieťa nemá vlastné, je možnosť si ich požičať u nás v požičovni.

Pitný režim

Odporúčame nosiť si na tréning fľašu vody (najlepšie čistej vody). Prosíme, nenoste na tréning jedlo, konzumácia počas tréningu narúša chod tréningu.

Rodičia

Je vhodnejšie, ak rodič nie je počas tréningu prítomný. Prítomnosť rodičov narúša chod tréningu. Rodičia, ktorí si prídu vyzdvihnúť svoje ratolesti po tréningu, počkajú na dieťa v prednej časti lezeckej steny.

Designed using . Powered by WordPress.