Lezecká škôlka

Lezecká škôlka

Krúžky sa počas sviatkov a prázdnin nekonajú.

Rodičov prosíme, aby vo vnútorných priestoroch nosili rúško / respirátor a aby sa v priestoroch centra zdržovali len na nevyhnutný čas. Pri akýchkoľvek príznakoch respiračného (alebo iného) ochorenia dieťa na tréning nenosili.

Ďakujeme za pochopenie.

Od septembra do decembra ponúkame deťom vo veku 3 až 5 rokov možnosť pravidelného lezenia v našej škôlke. Prvý tréning začína 06. 09. o 15:30. Tešíme sa na vás!

Lezecké krúžky – 1. Trimester – 2021/2022
06.09. – 22.12.2021
Čas Čas Počet tréningov
Pondelok 15:30 – 16:30 (z) 16:30 – 17:30 (z) 15
Utorok 15:30 – 16:30 16:30 – 17:30 16
Streda 15:30 – 16:30 (z) 16:30 – 17:30 (z) 14
Štvrtok 15:30 – 16:30 16:30 – 17:30 14
Piatok 15:30 – 16:30 16:30 – 17:30 14
z – začiatočníci

Prihlásenie

Prihlásiť sa môžete mailom na info@k2zilina.sk alebo priamo telefonicky (v čase otvádacích hodín) na č. +421 948 255 307. Stačí nahlásiť meno, priezvisko dieťaťa a termín, v ktorý chcete navštevovať lezeckú škôlku.

Prihlášku neposielajte. Podpísanú prihlášku prineste v deň nástupu na prvú lekciu.

Podľa aktuálnych epidemiologických nariadení Úradu verejného zdravotníctva je potrebné doložiť požadované dokumenty, príp. výsledky testov na COVID-19.

Cena: 8,00€/ tréning

  • 1 tréning: 60 minút
  • Max. 4 deti v skupine
  • Vhodné pre deti od 3 – 5 rokov

Cena zahŕňa

  • vstup na stenu v rámci hodiny 60 minút
  • profesionálny inštruktor
  • zapožičanie výstroje: lezecký sedák
  • v cene nie je zahrnuté požičanie lezeckých topánok

Platbu za celý tréningový blok je potrebné uhradiť najneskôr 7 dní pred začiatkom kurzu na účet: Tatra banka a.s., 2623013421/1100, IBAN SK47 1100 0000 0026 2301 3421. Do správy pre prijímateľa uveďte meno dieťaťa a heslo “SKOLKA”.

Šport má na deti v predškolskom veku mnohé pozitíva. Na našich pravidelných hodinách budeme lezením a pohybovými aktivitami formovať vývoj vašich detí. Budeme sa snažiť pestovať a rozvíjať pohybové zručnosti, návyky a schopnosti, upevňovať pravo-ľavú orientáciu a celkovú orientáciu v priestore, vo vertikále a v rovine. Utvárať budeme celkový pozitívny vzťah k pohybovým aktivitám a k lezeniu.

Rozvíjajte pohyb a koordináciu vašich drobcov jednou z najprirodzenejších foriem pohybu pre deti – lezením

Pohyby dieťaťa nepredstavujú len motorickú aktivitu. Pohybmi dieťa vyjadruje rôzne príhody, pocity a myšlienky. Deti si cez pohybové aktivity vytvárajú pozitívny obraz o sebe a spájajú s telesnou, duševnou a sociálnou pohodou.

Cez lezenie a šport celkovo rozvíjame kladné stránky osobnosti detí. Učíme ich ovládať svoje správanie, byť trpezliví, ohľaduplní, mať zmysel pre čestné športové súťaženie a utvárať si schopnosť zmieriť sa s prehrou.

Medzi najväčšie klady športu v predškolskom veku v neposlednom rade patrí znížená chorobnosť a zvýšená telesná zdatnosť a pohybová vybavenosť. Najmä pre zdravie, veľmi radi vaše deti uvidíme na našich lezeckých hodinách!