Lezecká škôlka

Lezecká škôlka – Prihláška na január 2020

Lezecké krúžky – 2. Trimester – 2019/2020
Čas 1. tréning Posledný tréning Počet tréningov spolu
Pondelok 16:30 – 17:45 13.01.2020 30.03.2020 10
Štvrtok 16:30 – 17:45 09.01.2020 02.04.2020 12

Vyplnenú prihlášku nám pošlite mailom na info@k2zilina.sk alebo prineste osobne na stenu.

Cena: 7,00€/ tréning

  • Platbu za celý tréningový blok je potrebné uhradiť najneskôr týždeň pred začiatkom kurzu a to v hotovosti alebo na účet: Tatra banka a.s., 2945027498 / 1100, IBAN SK16 1100 0000 0029 4502 7498. Do správy pre prijímateľa uveďte meno dieťaťa a heslo “Škôlka”.
  • Cena zahŕňa
    • vstup na stenu v rámci hodiny 60 minút
    • profesionálny inštruktor
    • zapožičanie výstroje: lezecký sedák
    • v cene nie je zahrnuté požičanie lezeckých topánok

Prihláška (Excel) Prihláška (PDF)

Šport má na deti v predškolskom veku mnohé pozitíva. Na našich pravidelných hodinách budeme lezením a pohybovými aktivitami formovať vývoj vašich detí. Budeme sa snažiť pestovať a rozvíjať pohybové zručnosti, návyky a schopnosti, upevňovať pravo-ľavú orientáciu a celkovú orientáciu v priestore, vo vertikále a v rovine. Utvárať budeme celkový pozitívny vzťah k pohybovým aktivitám a k lezeniu.

Rozvíjajte pohyb a koordináciu vašich drobcov jednou z najprirodzenejších foriem pohybu pre deti – lezením

Pohyby dieťaťa nepredstavujú len motorickú aktivitu. Pohybmi dieťa vyjadruje rôzne príhody, pocity a myšlienky. Deti si cez pohybové aktivity vytvárajú pozitívny obraz o sebe a spájajú s telesnou, duševnou a sociálnou pohodou.

Cez lezenie a šport celkovo rozvíjame kladné stránky osobnosti detí. Učíme ich ovládať svoje správanie, byť trpezliví, ohľaduplní, mať zmysel pre čestné športové súťaženie a utvárať si schopnosť zmieriť sa s prehrou.

Medzi najväčšie klady športu v predškolskom veku v neposlednom rade patrí znížená chorobnosť a zvýšená telesná zdatnosť a pohybová vybavenosť. Najmä pre zdravie, veľmi radi vaše deti uvidíme na našich lezeckých hodinách!