Lezecká škôlka

Počas školského roka ponúkame pravidelné hodiny nie len lezeckej ale aj pohybovej prípravy pre deti predškolského veku - od 4 do 6 rokov.

Termíny - 3.4. - 28.6. 2024
Pondelok až piatok
15:30 - 16:30
16:30 - 17:30

Krúžky sa počas sviatkov a prázdnin nekonajú.

Rodičov prosíme, aby pri akýchkoľvek príznakoch respiračného (alebo iného) ochorenia dieťa na tréning nenosili.
Ďakujeme za pochopenie.

60 minút
max. 4 deti v skupine
4 - 6 ročné deti
Lezecké tréningy a krúžky - apríl 2024 | K2 Žilina

Prihlásenie

Prihlásiť sa môžete pomocou rezervačného systému, kde si zvolíte podľa veku vhodný termín, ktorý chcete aby vaše dieťa navštevovalo.

Platba

Platbu treba vykonať do 3 dní od prihlásenia (inak sa ruší rezervácia) kartou alebo hotovosťou priamo na stene.

Cena

9€/ lekcia

Pri zápise na celý trimester.

10€/ lekcia

Jednorazový poplatok v prípade voľného miesta na lekcii

Zľava 18€ z celkovej ceny škôlky pri účasti na tréningoch 2x do týždňa. Zľava platí len pri zaplatení celého trimestra.

Šport má na deti v predškolskom veku mnohé pozitíva. Na našich pravidelných hodinách budeme lezením a pohybovými aktivitami formovať vývoj vašich detí. Budeme sa snažiť pestovať a rozvíjať pohybové zručnosti, návyky a schopnosti, upevňovať pravo-ľavú orientáciu a celkovú orientáciu v priestore, vo vertikále a v rovine. Utvárať budeme celkový pozitívny vzťah k pohybovým aktivitám a k lezeniu.

Rozvíjajte pohyb a koordináciu vašich drobcov jednou z najprirodzenejších foriem pohybu pre deti – lezením

Pohyby dieťaťa nepredstavujú len motorickú aktivitu. Pohybmi dieťa vyjadruje rôzne príhody, pocity a myšlienky. Deti si cez pohybové aktivity vytvárajú pozitívny obraz o sebe a spájajú s telesnou, duševnou a sociálnou pohodou.

Cez lezenie a šport celkovo rozvíjame kladné stránky osobnosti detí. Učíme ich ovládať svoje správanie, byť trpezliví, ohľaduplní, mať zmysel pre čestné športové súťaženie a utvárať si schopnosť zmieriť sa s prehrou.

Medzi najväčšie klady športu v predškolskom veku v neposlednom rade patrí znížená chorobnosť a zvýšená telesná zdatnosť a pohybová vybavenosť. Najmä pre zdravie, veľmi radi vaše deti uvidíme na našich lezeckých hodinách!

Designed using . Powered by WordPress.