Lezecká škôlka

Počas školského roka ponúkame pravidelné hodiny nie len lezeckej ale aj pohybovej prípravy pre deti predškolského veku - od 4 do 6 rokov.

Termíny - 3.4. - 30.6.2023
Pondelok
15:30 - 16:30
16:30 - 17:30
Utorok
15:30 - 16:30
16:30 - 17:30
Streda
15:30 - 16:30
16:30 - 17:30
Štvrtok
15:30 - 16:30
16:30 - 17:30
Piatok
15:30 - 16:30
16:30 - 17:30

Krúžky sa počas sviatkov a prázdnin nekonajú.

Rodičov prosíme, aby pri akýchkoľvek príznakoch respiračného (alebo iného) ochorenia dieťa na tréning nenosili.
Ďakujeme za pochopenie.

Lezecká škôlka | k2zilina.sk

Prihlásenie do škôlky

Prihlásiť sa môžete telefonicky (v čase otváracích hodín) na č. +421 948 255 307 alebo osobne. Stačí nahlásiť meno, priezvisko dieťaťa a termín, v ktorý chcete navštevovať škôlku.

Prihlášku neposielajte. Podpísanú prihlášku prineste v deň nástupu na prvú lekciu.

Cena

Cena za jednotlivé termíny
Pondelok
11 tréningov
99,00€
Utorok
12 tréningov
108,00€
Streda
13 tréningov
117,00€
Štvrtok
12 tréningov
108,00€
Piatok
12 tréningov
108,00€

Zľava 20€ z celkovej ceny škôlky pri účasti na tréningoch 2x do týždňa. Zľava platí len pri zaplatení celého trimestra.

Platba

Platbu treba vykonať do 3 dní od prihlásenia (inak sa ruší rezervácia) kartou alebo hotovosťou priamo na stene.

60 minút
max. 5 deti v skupine
4 - 6 ročné deti

Šport má na deti v predškolskom veku mnohé pozitíva. Na našich pravidelných hodinách budeme lezením a pohybovými aktivitami formovať vývoj vašich detí. Budeme sa snažiť pestovať a rozvíjať pohybové zručnosti, návyky a schopnosti, upevňovať pravo-ľavú orientáciu a celkovú orientáciu v priestore, vo vertikále a v rovine. Utvárať budeme celkový pozitívny vzťah k pohybovým aktivitám a k lezeniu.

Rozvíjajte pohyb a koordináciu vašich drobcov jednou z najprirodzenejších foriem pohybu pre deti – lezením

Pohyby dieťaťa nepredstavujú len motorickú aktivitu. Pohybmi dieťa vyjadruje rôzne príhody, pocity a myšlienky. Deti si cez pohybové aktivity vytvárajú pozitívny obraz o sebe a spájajú s telesnou, duševnou a sociálnou pohodou.

Cez lezenie a šport celkovo rozvíjame kladné stránky osobnosti detí. Učíme ich ovládať svoje správanie, byť trpezliví, ohľaduplní, mať zmysel pre čestné športové súťaženie a utvárať si schopnosť zmieriť sa s prehrou.

Medzi najväčšie klady športu v predškolskom veku v neposlednom rade patrí znížená chorobnosť a zvýšená telesná zdatnosť a pohybová vybavenosť. Najmä pre zdravie, veľmi radi vaše deti uvidíme na našich lezeckých hodinách!

Designed using . Powered by WordPress.