Lezecká škôlka

Lezecká škôlka – Prihláška na september 2020

Od septembra do decembra ponúkame deťom vo veku 3 až 5 rokov možnosť pravidelného lezenia v našej škôlke. Prvý tréning začína 08. 09. o 16:30 a budeme sa stretávať každý utorok alebo štvrtok. Tešíme sa na vás!

Lezecké krúžky – 1. Trimester – 2020/2021
Čas 1. tréning Posledný tréning Počet tréningov spolu
Utorok 16:30 – 17:30 08.09.2020 15.12.2020 13
Štvrtok 16:30 – 17:30 09.09.2020 17.12.2020 14

Cena: 7,00€/ tréning

Platbu za celý tréningový blok je potrebné uhradiť najneskôr 5 dní pred začiatkom kurzu na účet: Tatra banka a.s., 2623013421/1100, IBAN SK47 1100 0000 0026 2301 3421. Do správy pre prijímateľa uveďte meno dieťaťa a heslo “Škôlka”.

Cena zahŕňa

  • vstup na stenu v rámci hodiny 60 minút
  • profesionálny inštruktor
  • zapožičanie výstroje: lezecký sedák
  • v cene nie je zahrnuté požičanie lezeckých topánok

Vyplnenú prihlášku a vyhlásenie zákonného zástupcu (o bezinfekčnosti) nám pošlite mailom na info@k2zilina.sk alebo prineste osobne na stenu (stačí aj pri nástupe do škôlky).

 

Šport má na deti v predškolskom veku mnohé pozitíva. Na našich pravidelných hodinách budeme lezením a pohybovými aktivitami formovať vývoj vašich detí. Budeme sa snažiť pestovať a rozvíjať pohybové zručnosti, návyky a schopnosti, upevňovať pravo-ľavú orientáciu a celkovú orientáciu v priestore, vo vertikále a v rovine. Utvárať budeme celkový pozitívny vzťah k pohybovým aktivitám a k lezeniu.

Rozvíjajte pohyb a koordináciu vašich drobcov jednou z najprirodzenejších foriem pohybu pre deti – lezením

Pohyby dieťaťa nepredstavujú len motorickú aktivitu. Pohybmi dieťa vyjadruje rôzne príhody, pocity a myšlienky. Deti si cez pohybové aktivity vytvárajú pozitívny obraz o sebe a spájajú s telesnou, duševnou a sociálnou pohodou.

Cez lezenie a šport celkovo rozvíjame kladné stránky osobnosti detí. Učíme ich ovládať svoje správanie, byť trpezliví, ohľaduplní, mať zmysel pre čestné športové súťaženie a utvárať si schopnosť zmieriť sa s prehrou.

Medzi najväčšie klady športu v predškolskom veku v neposlednom rade patrí znížená chorobnosť a zvýšená telesná zdatnosť a pohybová vybavenosť. Najmä pre zdravie, veľmi radi vaše deti uvidíme na našich lezeckých hodinách!