Lezecká škôlka

Počas školského roka ponúkame pravidelné hodiny nie len lezeckej ale aj pohybovej prípravy pre deti predškolského veku - od 3 do 5 rokov.

Krúžky sa počas sviatkov a prázdnin nekonajú.

Rodičov prosíme, aby vo vnútorných priestoroch nosili rúško / respirátor a aby sa v priestoroch centra zdržovali len na nevyhnutný čas. Pri akýchkoľvek príznakoch respiračného (alebo iného) ochorenia dieťa na tréning nenosili. Ďakujeme za pochopenie.

Rozvrh - 2. trimester 2021/ 2022
Pondelok
15:30 - 16:30
16:30 - 17:30
Utorok
15:30 - 16:30
16:30 - 17:30
17:30 - 18:30
Streda
15:30 - 16:30
16:30 - 17:30
Štvrtok
15:30 - 16:30
16:30 - 17:30
17:30 - 18:30
Piatok
15:30 - 16:30
16:30 - 17:30

Prvý tréning 21.02., posledný tréning 01.07.2022

Lezecká škôlka K2 Žilina

Prihlásenie do škôlky

Prihlásiť sa môžete telefonicky (v čase otváracích hodín) na č. +421 948 255 307 alebo osobne. Stačí nahlásiť meno, priezvisko dieťaťa a termín, v ktorý chcete navštevovať škôlku. Platbu treba vykonať do 3 dní od prihlásenia (inak sa ruší rezervácia).

Prihlášku neposielajte. Podpísanú prihlášku prineste v deň nástupu na prvú lekciu.

Podľa aktuálnych epidemiologických nariadení Úradu verejného zdravotníctva je potrebné doložiť požadované dokumenty, príp. výsledky testov na COVID-19.

Cena 140€

60 minút
max. 5 deti v skupine
3 - 5 ročné deti

Platbu za celý tréningový blok je potrebné uhradiť najneskôr 7 dní pred začiatkom kurzu na účet: Tatra banka a.s., 2623013421/1100, IBAN SK47 1100 0000 0026 2301 3421. Do správy pre prijímateľa uveďte meno dieťaťa a heslo "SKOLKA".

Šport má na deti v predškolskom veku mnohé pozitíva. Na našich pravidelných hodinách budeme lezením a pohybovými aktivitami formovať vývoj vašich detí. Budeme sa snažiť pestovať a rozvíjať pohybové zručnosti, návyky a schopnosti, upevňovať pravo-ľavú orientáciu a celkovú orientáciu v priestore, vo vertikále a v rovine. Utvárať budeme celkový pozitívny vzťah k pohybovým aktivitám a k lezeniu.

Rozvíjajte pohyb a koordináciu vašich drobcov jednou z najprirodzenejších foriem pohybu pre deti – lezením

Pohyby dieťaťa nepredstavujú len motorickú aktivitu. Pohybmi dieťa vyjadruje rôzne príhody, pocity a myšlienky. Deti si cez pohybové aktivity vytvárajú pozitívny obraz o sebe a spájajú s telesnou, duševnou a sociálnou pohodou.

Cez lezenie a šport celkovo rozvíjame kladné stránky osobnosti detí. Učíme ich ovládať svoje správanie, byť trpezliví, ohľaduplní, mať zmysel pre čestné športové súťaženie a utvárať si schopnosť zmieriť sa s prehrou.

Medzi najväčšie klady športu v predškolskom veku v neposlednom rade patrí znížená chorobnosť a zvýšená telesná zdatnosť a pohybová vybavenosť. Najmä pre zdravie, veľmi radi vaše deti uvidíme na našich lezeckých hodinách!

Designed using . Powered by WordPress.