Inštrukcie pre nových návštevníkov

Pri prvom vstupe na lezeckú stenu je potrebné vyplniť a podpísať registračný formulár. Po podpise obdržíte členskú kartičku, s ktorou sa preukážete pri každom ďalšom vstupe. Lezcom do 18 rokov musí formulár podpísať zákonný zástupca. Každý návštevník musí byť oboznámený s Návštevným a prevádzkovým poriadkom.

Noví návštevníci bez lezeckých skúseností

Bez lezeckých skúsenosti a najmä bez skúseností s istením nieje bezpečné samostatne liezť na lezeckej stene. Je potrebné buď prejsť určitou inštruktážou – Základný lezecký kurz istenia, alebo si dohodnúť skúsený doprovod – Osobný istič.

Základný lezecký kurz istenia

Po absolvovaní kurzu budete schopní samostatne liezť s vrchným lanom, naviazať sa na lano, správne istiť spolulezca, komunikovať a bezpečne sa správať na stene.

2 hodiny
2 - 4 osoby
od 15 rokov

25€/ Osoba

Osobný istič

Na stene vás bude sprevádzať kvalifikovaný inštruktor, tzv. “osobný istič”, ktorý dohliadne na vašu bezpečnosť, bude vás bezpečne istiť pri lezení a poučí vás o bezpečnom správaní sa na stene.

Ľubovoľne
od 6 rokov
1 - 4 osoby

15€/ Osoba

Noví návštevníci s lezeckými skúsenosťami

Na lezeckú stenu nie je potrebné sa dopredu objednávať. Jednoducho prídete, zaplatíte vstup a leziete. Vstup na stenu nie je časovo obmedzený, čiže môžete liezť dovtedy, dokedy vládzete.

Návšteva detí

Deti do 15 rokov smú vstúpiť do priestorov lezeckej steny iba v sprievode zodpovedného dospelého, ktorí na nich bude neustále dohliadať. Liezť smú len v detskom sedacom úväze (prsák), ktorý sa upína na hrudi. Ak je dieťa skúsený lezec, môže mu byť umožnené liezť v klasickom horolezeckom úväze. Odporúčame, aby deti nosili lezecké prilby.

Designed using . Powered by WordPress.