Inštrukcie pre nových návštevníkov

Pri prvom vstupe na lezeckú stenu je potrebné vyplniť a podpísať registračný formulár. Po podpise obdržíte členskú kartičku, s ktorou sa preukážete pri každom ďalšom vstupe. Lezcom do 18 rokov musí formulár podpísať zákonný zástupca. Každý návštevník musí byť oboznámený s Návštevným a prevádzkovým poriadkom.

Noví návštevníci bez lezeckých skúseností

Bez lezeckých skúsenosti a najmä bez skúseností s istením nieje bezpečné samostatne liezť na lezeckej stene. Je potrebné buď prejsť určitou inštruktážou – Základný lezecký kurz istenia, alebo si dohodnúť skúsený doprovod – Osobný istič.

Základný lezecký kurz istenia

Po absolvavaní kurzu budete schopní samostatne liezť s vrchným lanom, naviazať sa na lano, správne istiť spolulezca, komunikovať a bezpečne sa správať na stene.

  

 • Trvanie
 • 2 hodiny

  

 • Počet osôb
 • 2 – 4

  

 • Vek
 • 15+

 • 20€/osoba
 • Cena zahŕňa
 • Vstup na stenu
 • Požičovňa lezeckého výstroja
 • Lezecký inštruktor

Osobný istič

Na stene vás bude sprevádzať kvalifikovaný inštruktor, tzv. “osobný istič”, ktorý dohliadne na vašu bezpečnosť, bude vás bezpečne istiť pri lezení a poučí vás o bezpečnom správaní sa na stene.

  

 • Trvanie
 • ľubovoľne

  

 • Počet osôb
 • 1 – 4

  

 • Vek
 • 6+

 • 15€/hodina
 • Cena zahŕňa
 • Lezecký inštruktor – istič
 • Cena nezahŕňa
 • Vstupné
 • Požičovňa

Cenník požičovňa – Základná výbava pre lezenie s osobným ističom

1,50€

2,50€

1,00€

  Rezervácia termínu: info@k2zilina.sk, +421 948 255 307

Noví návštevníci s lezeckými skúsenosťami

Na lezeckú stenu nieje potrebné sa dopredu objednávať. Jednoducho prídete, zaplatíte vstup a leziete. Vstup na stenu nieje časovo obmedzený, čiže môžete liezť dovtedy, dokedy vládzete.

Deti

Deti do 15 rokov smú vstúpiť do priestorov lezeckej steny iba v sprievode zodpovedného dospelého, ktorí na nich bude neustále dohliadať. Liezť smú len v detskom sedacom úväze (prsák), ktorý sa upína na hrudi. Ak je dieťa skúsený lezec, môže mu byť umožnené liezť v klasickom horolezeckom úväze. Odporúčame, aby deti nosili lezecké prilby!