Základné pravidlá Bezpečnosti na lezeckej stene

Uvedené informácie nemôžu nahradiť zaškolenie a prax. Absolvovanie zaškolenia v oblasti
bezpečnej techniky lezenia a istenia je vašou vlastnou zodpovednosťou.

Vždy skontroľuj pred lezením

správne naviazanie

ZAPNUTÉ LANO V ISTENÍ A ZAMKNUTÁ KARABINA

Správne zapnutý sedák

UZOL NA KONCI LANA

SPRÁVNE NAVIAZANIE osmičkového uzla

Osmičkový uzol

Triple lock

ZDVIHNITE POISTKU AŽ NA DORAZ

OTOČNÚ POISTKU OTOČTE O 90° OKOLO JEJ OSI

POISTKU ZATLAČTE TAK, ABY SA REVRÁTILA V KĹBE

ZACVAKNI SA DO NOSNÉHO OKA

PUSTITE ZÁMKU; MALA BY SA UTOMATICKY ZAVRIEŤ A ZAISTIŤ

NIKDY NESMIEŠ PUSTIŤ LANO!!!

Lezenie s Vrchným lanom

Top pri lezení s vrchným lanom musí byť vždy zapnutý cez obe karabíny, nelezte s vrchným lanom cez expresku.

Nikdy nie lano cez lano

PRI LEZENÍ TOP-ROPE LEZTE NAVIAZANÝ NA LANE, KTORÉ VEDIE K ZAPNUTÝM EXPRESKÁM

Základná bezpečnosť pri lezení

NEZDRŽUJTE SA V PÁDOVEJ ZÓNE

SPÚŠŤAJ LEZCA
POMALY

VENUJ ISTENIU MAXIMÁLNU POZORNOSŤ

NELEZTE JEDEN CEZ DRUHÉHO

ISTI IBA V STOJI

FUNKČNÝ TEST SAMOISTU

CVAKNI SA DO NOSNÉHO OKA

VYLEZ 1 METER A SPUSTI SA

PRED POUŽITÍM SAMOISTU OPAKOVANE SKONTROLUJTE, ČI JE KARABÍNA SPRÁVNE ZAVRETÁ A ZAISTENÁ, INAK MÔŽETE PRÍSŤ K ŤAŽKÝM ÚRAZOM I S NÁSLEDKOM SMRTI.

Designed using . Powered by WordPress.