Lezecká škôlka

14.03. spúšťame ďalšiu lezeckú škôlku!

Prihláška

Prihlasovať sa môžete na 2 turnusy dopredu.

Lezecká škôlka 3. Trimester – 2018/2019
Čas 1. tréning Posledný tréning
Štvrtok 16:00 – 17:00 14.03.2019 02.05.2019
Lezecká škôlka 4. Trimester – 2018/2019
Štvrtok 16:00 – 17:00 07.05.2019 27.06.2019

Šport má na deti v predškolskom veku mnohé pozitíva. Na našich pravidelných hodinách budeme lezením a pohybovými aktivitami formovať vývoj vašich detí. Budeme sa snažiť pestovať a rozvíjať pohybové zručnosti, návyky a schopnosti, upevňovať pravo-ľavú orientáciu a celkovú orientáciu v priestore, vo vertikále a v rovine. Utvárať budeme celkový pozitívny vzťah k pohybovým aktivitám a k lezeniu.

Rozvíjajte pohyb a koordináciu vašich drobcov jednou z najprirodzenejších foriem pohybu pre deti – lezením

Pohyby dieťaťa nepredstavujú len motorickú aktivitu. Pohybmi dieťa vyjadruje rôzne príhody, pocity a myšlienky. Deti si cez pohybové aktivity vytvárajú pozitívny obraz o sebe a spájajú s telesnou, duševnou a sociálnou pohodou.

Cez lezenie a šport celkovo rozvíjame kladné stránky osobnosti detí. Učíme ich ovládať svoje správanie, byť trpezliví, ohľaduplní, mať zmysel pre čestné športové súťaženie a utvárať si schopnosť zmieriť sa s prehrou.

Medzi najväčšie klady športu v predškolskom veku v neposlednom rade patrí znížená chorobnosť a zvýšená telesná zdatnosť a pohybová vybavenosť. Najmä pre zdravie, veľmi radi vaše deti uvidíme na štvrtkových hodinách!

Prihláška.

Vyplnenú prihlášku nám pošlite mailom na info@k2zilina.sk alebo prineste osobne na stenu.

Cena: 5,00€/ tréning
Spolu: 8/ 16 tréningov (40€ / 80€)
1. tréning: 14.03./ 09.05.

  • Platbu 40€/ 80€ za celý tréningový blok je potrebné uhradiť najneskôr v deň prvého tréningu v danom trimestri.
  • Cena zahŕňa
    • vstup na stenu v rámci hodiny 60 minút
    • profesionálny inštruktor
    • zapožičanie výstroje: lezecký sedák, magnézium
    • v cene nie je zahrnuté požičanie lezeckých topánok