Lezecká škôlka

Lezecká škôlka 1. Trimester – 2019/2020
Čas 1. tréning Posledný tréning
Štvrtok 16:00 – 17:00 19.09.2019 19.12.2019

Vyplnenú prihlášku nám pošlite mailom na info@k2zilina.sk alebo prineste osobne na stenu.

Cena: 5,00€/ tréning
Spolu: 13 tréningov (65€ )
1. tréning: 19.09.2019

  • Platbu 65€ za celý tréningový blok je potrebné uhradiť najneskôr v deň prvého tréningu v danom trimestri.
  • Cena zahŕňa
    • vstup na stenu v rámci hodiny 60 minút
    • profesionálny inštruktor
    • zapožičanie výstroje: lezecký sedák, magnézium
    • v cene nie je zahrnuté požičanie lezeckých topánok

Prihláška (Excel) Prihláška (PDF)

Šport má na deti v predškolskom veku mnohé pozitíva. Na našich pravidelných hodinách budeme lezením a pohybovými aktivitami formovať vývoj vašich detí. Budeme sa snažiť pestovať a rozvíjať pohybové zručnosti, návyky a schopnosti, upevňovať pravo-ľavú orientáciu a celkovú orientáciu v priestore, vo vertikále a v rovine. Utvárať budeme celkový pozitívny vzťah k pohybovým aktivitám a k lezeniu.

Rozvíjajte pohyb a koordináciu vašich drobcov jednou z najprirodzenejších foriem pohybu pre deti – lezením

Pohyby dieťaťa nepredstavujú len motorickú aktivitu. Pohybmi dieťa vyjadruje rôzne príhody, pocity a myšlienky. Deti si cez pohybové aktivity vytvárajú pozitívny obraz o sebe a spájajú s telesnou, duševnou a sociálnou pohodou.

Cez lezenie a šport celkovo rozvíjame kladné stránky osobnosti detí. Učíme ich ovládať svoje správanie, byť trpezliví, ohľaduplní, mať zmysel pre čestné športové súťaženie a utvárať si schopnosť zmieriť sa s prehrou.

Medzi najväčšie klady športu v predškolskom veku v neposlednom rade patrí znížená chorobnosť a zvýšená telesná zdatnosť a pohybová vybavenosť. Najmä pre zdravie, veľmi radi vaše deti uvidíme na štvrtkových hodinách!