Lezecký jarný tábor 7. - 11.3.2022

Denný lezecký tábor pre deti počas jarných prázdnin.

Program 8:00 - 15:30

Cena 150€

Spôsob úhrady: Bankovým prevodom na č.ú.: 2623013421/1100, IBAN: SK47 1100 0000 0026 2301 3421, Do poznámky prosím uveďte: TABOR a meno dieťaťa

V prípade zrušenia termínu denného tábora z našej strany, sme vám povinní vrátiť cenu v plnej výške, a to do 30 dní odo dňa oznámenia o zrušení tábora.

Prihlásenie

Prihlásiť sa môžete mailom na info@k2zilina.sk alebo priamo telefonicky (v čase otváracích hodín) na č. +421 948 255 307.

Prihlášku neposielajte. Podpísanú prihlášku prineste v deň nástupu na tábor spolu s kópiou zdravotného preukazu a vyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa nie staršie ako jeden deň.

Podľa aktuálnych epidemiologických nariadení Úradu verejného zdravotníctva je potrebné doložiť požadované dokumenty, príp. výsledky testov na COVID-19.

Designed using . Powered by WordPress.